Inloggen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen over vrijwilliger zijn bij Stichting Mara. Staat uw vraag er niet bij? Belt u dan gerust: 010-4116085.

  Stichting Mara is een katholieke instelling. Moet ik als vrijwilliger ook gelovig zijn?

Nee, dat hoeft niet. Iedereen die zich aangesproken voelt door de projecten van Mara en bereid en geschikt is om zich daarvoor met hart en ziel in te zetten, is van harte welkom als vrijwilliger. Dat stichting Mara een katholieke instelling is, betekent dat zij zich in haar werk en de keuze voor haar projecten laat inspireren door de boodschap van het evangelie en de traditie van de katholieke kerk.

De sociale leer van de kerk gaat uit van de waardigheid van ieder mens en het recht van ieder mens om voor zijn of haar waardigheid op te komen. Stichting Mara investeert in mensen door de kwaliteiten van vrijwilligers aan te spreken en te versterken, die op hun beurt bijdragen aan het goede samenleven in stad en land. 

  Ik wil wel bij Stichting Mara aan de slag maar weet nog niet voor welk project. Wat moet ik dan doen?

Als u wel aan de slag wil, maar nog niet precies weet wat goed bij u past, dan helpen wij u daarbij. Het is belangrijk dat vrijwilligerswerk aansluit bij uw interesse en capaciteiten. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is, dat u een beeld krijgt van de verschillende mogelijkheden en wat het van u vraagt aan tijd en vaardigheden. Wanneer vrijwilligers binnen Mara niet vinden wat ze zoeken, dan verwijst Mara hen door naar collega-instellingen. 

  Is er een mogelijkheid tot het volgen van cursussen?

Meerdere malen per jaar wordt er (groepsgewijze) deskundigheidsbevordering aangeboden aan de vrijwilligers van Mara. Stichting Mara werkt hierin samen met andere organisaties. Zie ook www.inz.nl (Rotterdam), www.cvd.nl (Rotterdam), www.deheuvel.nl (Rotterdam) of www.hofnet.nl (Den Haag). Daarnaast biedt Mara ook eigen cursussen aan, bijvoorbeeld 'Zin-in-vrijwilligerswerk' en 'Armoede onder de Loep'. Deze cursussen kunnen op verzoek en tegen betaling ook gegeven kunnen worden aan vrijwilligers van andere organisaties of professionals.

 

Mara biedt vrijwilligers ook de mogelijkheid een EVC-traject (Erkenning Verworven Vrijwilligers Competenties) te doorlopen. Hierin kunnen zij verder inzicht krijgen in de competenties die zij in hun vrijwilligerswerk hebben opgedaan, een portfolio opbouwen en een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw projectcoördinator.

  Wat is een vrijwilligersovereenkomst?

Desgewenst worden de afspraken met u vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Voor sommige projecten zal het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst een voorwaarde zijn. Voor andere vrijwilligersklussen zijn mondelinge afspraken voldoende. Hier vindt u een voorbeeld van hoe en vrijwilligersovereenkomst eruit kan zijn.

  Is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar?

Iedere vrijwilliger kan aanspraak maken op een onkostenvergoeding uit het project. De vrijwilliger wordt bij aanvang van het vrijwilligerswerk op de hoogte gesteld welke onkosten vergoed worden.

  Hoe word ik begeleid?

Iedere vrijwilliger die start krijgt een introductie binnen de organisatie (van het project). Daarna bestaat de begeleiding uit regelmatige terugkoppeling van ervaringen. De frequentie en de wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van het desbetreffende project. 


Voor de vrijwilliger bestaat altijd een mogelijkheid om tussentijds overleg aan te vragen met een medewerker van Mara. Indien gewenst kunnen vrijwilligers jaarlijks een voortgangsgesprek aanvragen gericht op de evaluatie van de werkzaamheden, het functioneren binnen het project en op de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger.

  Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

Vrijwilligers in de projecten van Mara zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen voor de momenten dat de vrijwilliger werkzaamheden verricht ten behoeve van het project.

  Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

In geval van geschillen of klachten kan men een beroep doen op de geschillen- en klachtenregeling van Mara.