Inloggen

< NAAR NIEUWSOVERZICHT

Geplaatst op vrijdag 21 april 2017

Huizen van de Wijk

Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over religieuze organisaties en Huizen van de Wijk zijn er diverse berichten in de media verschenen. Mara sluit zich van harte aan bij de reactie hierop van SKIN-Rotterdam:

 

"Toen de eerste aanwijzingen kwamen dat de vragen van Leefbaar Rotterdam over Koranlessen in Huizen van de Wijk (zie document 1 en document 2) consequenties zouden hebben voor migrantenkerken en andere religieuze organisaties in de stad, hebben vier maatschappelijke organisaties met een levensbeschouwelijke identiteit, te weten Samen010MaraSPIOR en SKIN-Rotterdam gezamenlijk een brief geschreven aan wethouder Hugo de Jonge. In deze brief hebben wij onze zorgen uitgesproken over de wenselijkheid en (on)mogelijkheid van de implementatie, handhaving en maatschappelijke gevolgen van dit beleid. Ook hebben wij aangegeven ons niet te kunnen vinden in de gehanteerde argumentatie, waarin o.a. religieuze erediensten (ook als zij door buurtbewoners samen worden georganiseerd) als ‘gesloten’ bijeenkomsten worden gekwalificeerd. Gebruikers van Huizen van de Wijk die een kostprijsdekkende huur betalen, worden derhalve niet gesubsidieerd, maar betalen volledig voor hetgeen ze gebruiken.

 

Naar aanleiding van onze brief hebben wij een gesprek gehad met medewerkers van wethouder De Jonge. In afwachting van verdere bespreking van het dossier in de raadscommissie, zetten de vier organisaties in op constructief overleg met de gemeente en welzijnsaanbieders. Ons uitgangspunt hierin is dat wij naast onze achterban zullen gaan staan om een voor hen zo goed mogelijke oplossing te vinden.