Help een ander, ontwikkel jezelf, word vrijwilliger
Mara werkt vanuit vertrouwen in mensen en sluit aan bij het ver-langen naar een goede toekomst voor iedereen.
Mara zet zich met vrijwilligers in voor mensen in kwets-bare posities, vanuit de visie dat iedereen van waarde is.