Help een ander, ontwikkel jezelf, word vrijwilliger

Mara zet zich met vrijwilligers in voor mensen in kwets-bare posities, vanuit de visie dat iedereen van waarde is.

Mara werkt vanuit vertrouwen in mensen en sluit aan bij het ver-langen naar een goede toekomst voor iedereen.