28-04-2022: Iftar maaltijd in Pendrecht

ROTTERDAM – Vereniging Turks Huis organiseert op 28 april a.s. voor de leden van de wijkraad, wijkagenten, kerkfunctionarissen en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties in Pendrecht een iftar maaltijd in het Turks Huis. Door de coronabeperkingen is er de afgelopen twee jaar geen bijeenkomst geweest. Nu het weer kan, organiseert Turks Huis een samenkomst en de Ramadanmaand leent zich daar bij uitstek voor. De bijeenkomst wordt ondersteund door Stichting Mara.

Als u in de wijk Pendrecht woont, bent u van harte welkom op deze iftar maaltijd. U kunt zich aanmelden via 06-87 77 77 51 of via stgpendrecht@gmail.com. Deelname is gratis.

Locatie: Turks Huis, Sommelsdijkstraat 35, 3086 BK Rotterdam
Tijd: van 20.30-22.00 uur