16-11-2023: Installatie HUB Raad

DEN HAAG – We nodigen jullie uit op donderdag 16 november 2023 om 19:30 uur in de Emmauskerk (Leyweg 930, Den Haag) om met ons de installatie van de HUB Raad te vieren. Het zal een feestelijk viering zijn met muziek vanuit verschillende Haagse kerken, moment van dankzegging en lofprijzing, kennismaking met de HUB Raad en het werk van de HUB en natuurlijk de tijd om elkaar te ontmoeten.

HUB Raad
In 2018 is de HUB – Geloof in Den Haag gestart om de internationale en migrantenkerken in Den Haag te verbinden, te ondersteunen en de zichtbaarheid van de kerk in de stad te vergroten. HUB is een knooppunt geworden waar de verschillende werelden elkaar raken. De HUB is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid in visie, betrokkenheid van de kerken en bekendheid in de stad. Een essentieel onderdeel hiervan is de HUB Raad van pastors en sleutelfiguren uit de kerken om:
– de koers van de HUB te bepalen,
– de stem van onze kerken te representeren naar onze stad,
– te organiseren wat betreft de thema’s en het netwerk waar we op focussen.

Samen met het team besluiten we welke onderwerpen centraal staan in de HUB, laten we de stem van de kerken horen en verzamelen we signalen. Ieder seizoen bepalen we met de kerken in de HUB Raad i.o. wat onze focus wordt in het nieuwe seizoen. Voor het seizoen van 2023 – 2024 krijgen deze 3 thema’s (naast het normale werk zoals huisvesting en individuele ondersteuning) onze focus: zichtbare en verbonden kerken, veilige kerk en vertrouwenspersonen en kerken in actie bij armoede.

16 November
Tijdens het event in de Emmauskerk zal de HUB Raad geïnstalleerd worden. We zullen kennismaken met de HUB Raad leden, met de visie van de HUB en grote diversiteit aan Haagse kerken, hierbij zullen de kerken aanwezig zijn, de wethouder, maar ook de gemeente Den Haag, maatschappelijke organisaties, fondsen en andere partners. Gelieve uw aanwezigheid dan ook door te geven via hub@maraprojecten.nl.

Als HUB weten wij ons gezegend met de hoeveelheid mensen en verschillende kerken die samen de HUB maken. Deze diversiteit en inzet laat iets van de veelkleurigheid van het koninkrijk van God zien, zoals dat naar voren komt in de kerken en activiteiten in de stad. We willen u dan ook van harte uitnodigen om die veelkleurigheid samen te beleven en samen hiervoor te danken en te bidden voor onze stad. We zien u graag op 16 november!

Datum: donderdagavond 16 november 2023
Tijd: van 19:30 – 21:00 uur
Locatie: Emmauskerk, Leyweg 930, 2545 GV Den Haag