10-12-2020: Onlinebijeenkomst ‘Tel je zegeningen’

Hoe zetten religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zich in voor de Rotterdamse samenleving? Wat betekent dit voor Rotterdam en de Rotterdammers? Onderzoeksbureau Verwey Jonker heeft dit in opdracht van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met onder andere Mara, onderzocht. Het onderzoek is geïnspireerd op het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ uit 2008.

Mara heeft – net als SKIN Rotterdam, SPIOR, Samen 010 en het Convent van Kerken – in de afgelopen maanden tal van kerken en maatschappelijke organisaties gevraagd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De resultaten daarvan zijn door het Verwey Jonker Instituut verwerkt in een rapport. Belangrijkste conclusie: de bijdrage van het levensbeschouwelijke veld voor de stad Rotterdam is en blijft zeer groot. Op donderdag 10 december wordt het onderzoek gepresenteerd.

Wat kunt u verwachten?
Aan de hand van inspirerende filmpjes uit de praktijk wordt u meegenomen in de resultaten van het onderzoek. Tafelgasten van de samenwerkende partners gaan hierover in gesprek. U kunt vragen stellen via de chatfunctie. De bijeenkomst wordt afgesloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aan Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg.

Programma
19.30 uur              Digitale inloop
19.45 uur              Opening
19.50 uur              Tafelgesprek aan de hand van inspirerende filmpjes
21.00 uur              Uitreiking onderzoeksrapport en afsluiting

Aanmelden
U meldt zich aan door een mail te sturen naar teljezegeningen@rotterdam.nl. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een link naar de online omgeving.

Tijd: 19.45 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Online