04-04-2021: Wake bij detentiecentrum Rotterdam – gaat niet door!

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven. Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

In de geest van het geldende Coronabeleid is besloten om ook de wake op Paaszondag, 4 april, niet door te laten gaan.

De wake van 2 mei zal wel doorgaan. Bij die wake laten we het nieuwe monument onthullen dat met het geld van de nominatie voor de Ab Harrewijnprijs is gemaakt.

We zullen je van te voren nog informeren.