26-05-2018: Werkconferentie ‘Positief opvoeden en Third Culture Kids’

De afgelopen maanden zijn rondom het thema opvoeding tussen twee culturen verschillende ‘Maatschappelijke Kerk’ bijeenkomsten geweest. Hierbij is er informatie uit de praktijk ingezameld en uitgewisseld over het leven in verschillende culturen, met verschillende opvoedstijlen en diverse culturele normen en waarden. Om alle input en uitdagingen over jongeren uit een andere cultuur en daarbij de opvoeding binnen de Nederlandse maatschappij bij elkaar te brengen, de resultaten daarin te benoemen en expertise daarover te delen wordt de Werkconferentie Internationale en Migranten kerken georganiseerd met als thema ‘Positief Opvoeden en Third Culture Kids’.

Programma
De werkconferentie is bedoeld voor leiders en leden van internationale kerken die geïnteresseerd zijn in het thema opvoeden tussen twee culturen. Er worden tijdens en aan de hand van deze bijeenkomst concrete tips en handvatten aangeboden om na de conferentie de opgedane kennis te delen, bespreekbaar te maken en over te dragen binnen elke gemeenschap. De toegang is gratis. De voertaal is Nederlands/Engels.

Er worden gedurende de middag verschillende workshops gegeven, die de diverse aspecten van het thema zullen behandelen. Er kunnen op de dag zelf twee workshops gekozen worden om aan deel te nemen. Hieronder volgt het voorlopige programma.

12:30-13:00   Inloop
13:00-13:30   Opening door Heleen Joziasse (Stichting Mara) en Nathaly Mercera (PEP Den Haag) met een sketch van Stichting Vobis
13:30-14:30   Inleiding door pastor Rachel Theodore Smith (Shepherd’s Place) en Brenda Bartelink (Universiteit Groningen)
14:30-15:30   Ronde 1 workshops (o.a. door Akwaaba Zorg, Care for Sexuality, GGD en pastors uit diverse Afrikaanse gemeenschappen)
15:30-16:30   Ronde 2 workshops (zelfde aanbod als ronde 1)
16:30-17:00   Plenaire discussie en afsluiting
17:00-18:00   Gezamenlijke maaltijd

S.v.p. vóór 20 mei aanmelden bij Shirleni Blanken: shirleni@maraprojecten.nl of 06-39831945.

Wanneer: zaterdag 26 mei van 12.30 – 18.00 uur
Waar: PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag