ANBI status

Mara beschikt over een ANBI status, wat staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Een gift aan Mara, eenmalig of periodiek, is hierdoor mogelijk aftrekbaar van de belasting. Hier kun je daar meer over lezen. Ook is Mara, als ANBI, vrijgesteld van erf- of schenkbelasting.

Dat Mara over een ANBI status beschikt, kun je nakijken op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI voldoen we graag aan de verplichtingen die bij deze status horen. We geven je daarom graag inzicht in de volgende gegevens: