bestuur

Het bestuur van Mara bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur komt ongeveer maandelijks bijeen en stemt af met de directeur over financiƫle en inhoudelijke zaken.

De leden van het bestuur zijn:

  • InekeĀ Fonteijn – voorzitter
  • Job Schimmel – penningmeester
  • Lieke Steinmeijer – secretaris
  • Bernadette van Beurden
  • Henri Egging

Het bestuur is bereikbaar via info@maraprojecten.nl

De bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd en nemen allen deel op persoonlijke titel.