financiering

Stichting Mara is een non-profit instelling. Onze activiteiten en projecten worden mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeenten Rotterdam en Den Haag, en door de steun van diverse fondsen. Daarnaast zijn we afhankelijk van donaties en giften. Vind jij ons werk ook de moeite waard? Op de pagina steun ons kun je lezen op welke manier je Mara (financieel) kunt steunen. Wil je liever je tijd, kennis en kunde beschikbaar stellen? Kijk dan bij onze actuele vrijwilligersvacatures.

De projecten van Mara worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van:
Aids Fonds
DCI Bisdom Rotterdam
Stichting Dioraphte
Elise Mathilde
Fonds 1818
Fonds DBL
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
GGD Haaglanden
GGD Rotterdam Rijnmond
Haags Groene Kruis Fonds
Haëlla Stichting
Oranje Fonds
Kansfonds
KLCMO
Liduina Fonds
PIN
RKWO
Sint Laurenfonds
Snickers – de Bruijn Stichting
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Boschuysen
Stichting Levi Lassen
Stichting Rotterdam
Stichting Zonnige Jeugd
Stichting Wit-Gele Kruis

En enkele fondsen die anoniem wensen te blijven.