ik ben een kerk

Jij zet je in voor één van de kerken in Rotterdam en Den Haag? Dan delen we een hele hoop samen. Net als jij zetten we ons in voor kwetsbare mensen, vanuit de grondwaarden die we herkennen in het evangelie. Zullen we eens nader kennis maken?

Mara is een levensbeschouwelijke instelling voor maatschappelijk activeringswerk. Dat wil zeggen dat we proberen onze kerkelijke achterban in het bisdom Rotterdam te betrekken bij problemen die we tegenkomen in onze maatschappij. Mara helpt parochies om diaconale initiatieven te ontwikkelen.

Ondersteuning en advies
Mara ondersteunt kerken bij het waarmaken van hun diaconale opdracht, door met hen te werken aan bewustwording, samen op te trekken in het publieke domein en debat, en hen te ondersteunen bij het opzetten van diaconaal (jongeren)werk. Parochies kunnen een beroep doen op Mara voor ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij opzetten van een uitdeelpunt van de voedselbank, het werven van fondsen voor een kindervakantieweek, of het opzetten van een M25 jongerengroep. Het is ook mogelijk dat parochies of kerkelijke vrijwilligers zich aansluiten bij projecten die Mara uitvoert. De samenwerking tussen kerkelijke initiatieven en Mara is heel natuurlijk. We herkennen bij elkaar dezelfde inspiratiebron. Mara wil bereiken dat vrijwilligers én de mensen met wie zij optrekken met geloof, hoop en liefde werken aan een betere en rechtvaardiger samenleving.

Meer weten? Bellen! En mailen mag ook natuurlijk.

Neem contact op met onze directeur Arjan Klein, T 06-38282955, E arjan@maraprojecten.nl

  • Mara helpt parochies om diaconale initiatieven te ontwikkelen