2 december: de 154ste wake!

ROTTERDAM – Al ruim tien jaar houdt een groep Rotterdammers elke maand een wake voor het detentiecentrum Zestienhoven. Daar verblijven mensen zonder verblijfsvergunning in afwachting van uitzetting naar het land van herkomst. Soms voegen gasten van elders zich bij de groep. De bewoners die vastzitten in het detentiecentrum zijn op de hoogte van deze wake en stellen het zeer op prijs.

Elke wake heeft een vast verloop, een afwisseling van liederen en informatie over ongedocumenteerden en het asielbeleid. Dit keer informeerde Lizebeth Melse, van Stek en het Wereldhuis Den Haag, ons over het kerkasiel voor het Armeense gezin dat in Buurt- en Kerkhuis Bethel verblijft. Er werd gebeden en gezongen voor vluchtelingen en migranten die op weg naar een beter bestaan zijn overleden door bijv. verdrinking of geweld.

Wilt u er ook een keer bij zijn: elke eerste zondag van de maand om 16.00 uur voor de poort van het Detentiecentrum Rotterdam, Portelabaan 7. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Huijts: maria@maraprojecten.nl of kijken op de website.