Kick-off ‘Naar een Haags verantwoordingsmodel’

DEN HAAG – Op 18 november was Sylvia Martens van Mara één van de sprekers op een bijeenkomst in Den Haag over het meten van impact. PEP Den Haag organiseerde deze goed bezochte avond. Maar liefst 120 bestuursleden en andere vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties waren gekomen naar deze kick-off getiteld ‘Naar een Haags verantwoordingsmodel’.

Het begon meteen goed voor Mara: de eerste spreker, een vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag, noemt Mara als positief voorbeeld van een organisatie die er goed slaagt haar resultaten inzichtelijk te maken. Later deze avond vertelt Sylvia hoe Mara dit aanpakt. Zij benadrukt dat er geen standaard meetmethode is die door Mara altijd en op alle projecten wordt toegepast. Dé ideale meetmethode bestaat niet. Deze is afhankelijk van de doelgroep maar ook van het soort activiteiten en de duur van het project. Een cursus vereist een andere aanpak dan een groepsactiviteit en vertegenwoordigers van organisaties stellen we andere vragen dan kwetsbare jongeren.

Mara maakt verder onderscheid in het meten van input, output, resultaten en de impact van een project. Inputs zijn bijvoorbeeld de uren die vrijwilligers en medewerkers erin steken. Outputs zijn de aantallen mensen die ze weten te bereiken met hun activiteiten. Een resultaat is het verschil dat bij deze mensen wordt bereikt. Bijvoorbeeld meer kennis over een bepaald onderwerp (bij een cursus) of verbeterde sociale vaardigheden (bij een groepsactiviteit van een jongerenproject). Impact is het langere termijneffect van een project op de samenleving.

Mara is van mening dat het laatste niet gemeten kan worden aangezien deze effecten vaak pas op langere termijn zichtbaar worden en dan nauwelijks meer aan het project zijn toe te schrijven. De focus ligt daarom vooral op het zo effectief en efficiënt mogelijk meten van resultaten. Per project wordt een passende methode van monitoren en evalueren ontworpen. En gezien het compliment van de gemeente bevinden we ons daarmee duidelijk op de juiste weg.