Veelkleurige Religies Den Haag gaat weer starten

DEN HAAG – Het project Veelkleurige Religies gaat komend schooljaar weer van start. Leerlingen in Den Haag krijgen binnen of buiten school te maken met Hagenaars die een andere religie of levensbeschouwing aanhangen. Op veel scholen wordt les gegeven over deze verschillende geloofsbelevingen. Het project Veelkleurige Religies van stichting Mara kan daar een waardevol element aan toevoegen door het verzorgen van rondleidingen bij verschillende gebedshuizen, zoals een moskee, kerk, synagoge, hindoe tempel en meer. In een rondleiding wordt verteld wat er in het gebedshuis gebeurt. Verschillende kenmerkende plekken in het gebedshuis worden getoond en de functie ervan uitgelegd. Omdat meerdere gebedshuizen bezocht worden (minimaal 2) kunnen leerlingen overeenkomsten en verschillen ontdekken.

Scholen die geïnteresseerd zijn om met hun leerlingen verschillende gebedshuizen in Den Haag te bezoeken kunnen (vanaf 23 augustus) voor meer informatie terecht bij Shirleni Blanken, E: shirleni@maraprojecten.nl, T: 010-4116085, of M: 06-39831945.

Voor dit project zijn we ook op zoek naar vrijwilligers!
Zie jij het belang in van kennis nemen de de diversiteit aan religies, om zo meer begrijp en verdraagzaamheid te realiseren en wil je daar graag je steentje aan bijdragen? Wil je mee helpen met het voorbereiden, organiseren en begeleiden van de bezoeken aan de gebedshuizen? Lees dan hier verder voor de volledige vacature.