Werkbijeenkomst Bouwen aan de Wijk

ROTTERDAM РOp 28 oktober heeft het project Bouwen aan de Wijk een werkbijeenkomst gehouden in het Millinxparkhuis op Rotterdam-Zuid. De deelnemers waren vertegenwoordigers van migranten zelforganisaties. Na een heerlijke lunch, vertelden zij in een uitgebreide voorstellingsronde aan elkaar wie zij waren en welke activiteiten zij organiseerden voor hun achterban. Ook kwamen problemen aan de orde waar zij en hun achterban tegenaan lopen.

Veel zelforganisaties ervaren een gebrek aan ruimte, aan geld en soms ook aan vrijwilligers. Terwijl ze aan de andere kant te maken hebben met veel vragen en problemen van hun doelgroep. Gelukkig werden in het gesprek ook oplossingen, tips en netwerkcontacten uitgewisseld, zodat deze sleutelfiguren ook weer verder konden. Voor een aantal van de genoemde knelpunten zal Mara een extra training en voorlichting organiseren.

Ook was er een gesprek met twee vertegenwoordigers van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft het afgelopen jaar Voedselbonnen verstrekt aan mensen met broodnood door de Coronacrisis. Verschillende zelforganisaties hebben hun mensen kunnen helpen met de Voedselbonnen van het Rode Kruis. De grote uitdaging is nu om te proberen de stap naar de Voedselbank te laten maken. Menige zelforganisatie en hun achterban hebben daar bedenkingen bij.

Het was een enthousiaste bijeenkomst waarbij de deelnemers veel van elkaars verhalen herkenden en waar gezamenlijk nagedacht werd over oplossingen. De mensen beseffen ook dat zij niet alleen opereren, maar dat er meer zijn die zich -ieder op een eigen plek en op eigen wijze- inzetten voor kwetsbare mensen in Rotterdam.