‘A Kingsday to remember’

ROTTERDAM – In het kader van het project ‘Bouwen aan de wijk’, waarbij wij ons o.a. focussen op de Tarwewijk, heeft Stichting Mara een bijdrage geleverd aan het Koningsdagevenement ‘A Kingsday to remember’.  Op woensdag 26 april hebben studenten van het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam (onderdeel van Hogeschool Inholland) dit evenement georganiseerd in samenwerking met Stichting BIN (Bulgaren in Nederland).

De insteek van deze dag was om kinderen uit deze wijk een gezellige Koningsdag te laten ervaren. Er waren verschillende spelletjes opgezet door de studenten: er was een springkussen aanwezig voor de allerkleinsten, kinderen konden zich laten schminken en een foto laten maken. Ook konden zij hun voetbalkunsten vertonen en beoefenen. Verder konden zij genieten van Bulgaarse hapjes. Deze waren verzorgd door stichting BIN.

De dag was geslaagd, ongeveer 75 kinderen hebben meegedaan. De studenten hebben zich kunnen verdiepen in de wijk en hebben hun vaardigheden om evenementen te organiseren en te promoten, kunnen ontwikkelen. Zij hebben samengewerkt met verschillende partners, waaronder Gemeente Rotterdam en verschillende commerciële partners. Ook hebben zij geleerd om fondsen te werven. Kortom, een leerrijke ervaring voor de studenten. De Bulgaarse bewoners hebben hun bijdrage geleverd bij het organiseren van een evenement in hun eigen wijk. Zij zijn naar aanleiding van deze activiteit van plan om vaker een activiteit te organiseren om zodoende meer zichtbaarheid van de Bulgaren in de Tarwewijk te creëren en om meer betrokkenheid te tonen.