Acties van M25 met kerken in Den Haag

DEN HAAG – De afgelopen periode heeft M25 in samenwerking met een aantal kerken in Den Haag e.o. verschillende acties uitgevoerd. Zo hebben jongeren in de parochie Verrezen Christus in Voorburg Kerstkaarten gemaakt voor gevangenen. Tieners in de Martha kerk van de parochie Maria Sterre der Zee sloten hier een paar dagen later bij aan, door zelf aan de slag te gaan met het maken van een aantal kaarten. De meest originele creaties konden op 10 december overhandigd worden in de gevangenis, waar de gedetineerden erg blij mee waren.

Vlak daarvoor nog hebben de Agnes, Ignatius en St. Paschaliskerk uit de parochie Maria Sterre der Zee en de protestantse jeugdkerk in Zuidwest met medewerking van een aantal M25 tieners een inzamelingsactie gehouden voor zwerfjongeren. Er zijn dozen en tassen vol bruikbare en leuke spullen gedoneerd, die als Sinterklaascadeaus gegeven konden worden aan dak- en thuisloze jongeren in Den Haag via het project OPstap. Op 6 december was hiervoor een Sinterklaasavond georganiseerd met bingo. Iedereen kreeg wat mee naar huis, waarbij de winnaars van de bingo als eerste iets mochten uitkiezen.

De festiviteiten gaan nog even door voor de M25 jongeren uit de Maria Sterre der Zee parochie, want op 13 december hebben zij in de St. Paschaliskerk een spelletjesavond met jonge vluchtelingen. Op 17 december wordt de laatste M25 Den Haag event van het jaar uitgevoerd door in actie te komen voor Serious Request. Met verschillende challenges worden de M25’ers uitgedaagd om geld in te zamelen voor gezinshereniging van families die door oorlog of natuurrampen uit elkaar zijn gehaald. De laatste activiteit van 2017 staat gepland op 29 december waarbij o.a. jongeren uit de parochie De Vier Evangelisten zijn uitgenodigd om mee te helpen bij de maaltijd voor daklozen in het stadsklooster.

Met deze laatste M25 activiteiten van het jaar kunnen jongeren en kerken in Den Haag terug kijken op een mooi 2017, waarbij vele mensen zijn gesteund en geholpen door hun inzet. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Een voorspoedig nieuwjaar toegewenst met ook weer inspirerende M25 acties.