Afscheid van Aan-de-Slag

ROTTERDAM – Op 1 juli j.l. zijn de laatste bewoners uit het Asielzoekers Centrum (AZC) Beverwaard vertrokken en overgeplaatst naar andere locaties. Daarmee is ook een einde gekomen aan ons project Aan-de-Slag. Na een tumultueuze start en veel protesten van wijkbewoners tegen de komst van het AZC, zijn er de afgelopen jaren toch goede banden ontstaan tussen de bewoners van het AZC en de mensen in de wijk.

Vanuit Welkom Onthaal werden er voor de bewoners van het AZC praktische hulpverlening, dagbesteding en ontmoeting georganiseerd. Buurtbewoners en vrijwilligers uit diverse kerken, moskeeën en andere christelijk/islamitisch geïnspireerde organisaties hebben zich bijvoorbeeld ingezet als taalvrijwilliger, als chauffeur om mensen naar het ziekenhuis te brengen, of voor het wekelijke Open Huis waar samen koffie werd gedronken en leuke activiteiten voor kinderen uit het AZC werden georganiseerd, en ontstonden (taal)maatjescontacten en bewoners werden ondersteunt bij het leren kennen van de Nederlandse samenleving en Rotterdam.

Het project Aan-de-Slag ging uit van de gedachte: ‘Meedoen vanaf dag één’, ook als je gevlucht bent voor een oorlog en zonder familie en vrienden in een land wordt opgevangen waar je de taal niet spreekt. Aan-de-Slag zocht leuke vrijwilligersklussen voor de bewoners van het AZC en bemiddelde hen naar vrijwilligerswerk. Niet alleen bleek meedoen met vrijwilligersactiviteiten buiten het asielzoekerscentrum (AZC) goed voor de gezondheid en het welzijn van de nieuwkomers, het was ook een manier om  Nederlanders te leren en kennis te maken met Nederland. Tijdens het werk bouwden ze een sociaal netwerk op, leerden zij hoe het hier werkt en leerden zij Nederlands in de praktijk. Bovendien zorgde vrijwilligerswerk voor een dagritme en het leveren van een zinvolle bijdrage.

Terugblik klussen
Aan-de-Slag hielp de AZC-bewoners aan zo’n 50-80 vrijwilligersklussen per maand. Deze asielzoekers hielpen mee, en maakten zo contact met Nederlandse vrijwilligers in:
– Tuinieren in kruidentuin “de Munt”
– De catering in het Huis van de Wijk in de Beverwaard.
– De Buurtrommelmarkt in Lombardijen.
– In de bazaar in een kerk in Ommoord.
– In Logeerhuis De Buren waar Rotterdammers na een ziekenhuisopname nog een tijd liefdevol verzorgd worden.
– Op een oude zeesleepboot in de Schiehaven die zij restaureren.
– In de winkels van de voedselbank in IJsselmonde en Vreewijk
– In het naaiatelier van Talentfabriek010.

Bedankt!
Met de vertrek van de laatste bewoners uit het AZC per 1 juli is ook een einde gekomen aan ons project Aan-de-slag. Dank aan alle projecten en hun vrijwilligers, waar de bewoners van het AZC de kans hebben gekregen om vrijwilligerswerk te doen, Nederlands te oefenen en kennis te maken met Nederland. Voor veel asielzoekers was het een bijzondere ervaring om dit vrijwilligerswerk te doen.