BBQ met de vrijwilligers in het MOC

DEN HAAG – Ter afsluiting van het seizoen organiseerde het MOC Schilderswijk een barbecue voor alle vrijwilligers. Hoewel het de afgelopen maanden soms lastig was om de activiteiten van het MOC vorm te geven, is er toch steeds gezocht naar mogelijkheden om de buurtbewoners en deelnemers aan de taallessen in het MOC te ontvangen. Ook is het uitdelen van Voedselpakketten tijdens de Coronaperikelen doorgegaan.

Met ruim 20 vrijwilligers konden we terugkijken op een enthousiaste inzet en vooruitblikken op een nieuw seizoen, waar hopelijk steeds meer mogelijk is. Bestuursvoorzitter Rudolph Ensingh had voor de vrijwilligers woorden van waardering en dank en sprak de wens uit in de toekomst het MOC, met elkaar, een waardevolle plek in de Schilderswijk te laten zijn.