Bijeenkomsten Stichting BIN i.s.m. Bouwen aan de Wijk

ROTTERDAM – Op verzoek van Stichting Bulgaren in Nederland (BIN) heeft Bouwen aan de Wijk geholpen met het organiseren van een bijeenkomst over de zorgverzekering. De meeste Bulgaren hebben geen zorgverzekering in Nederland en als ze verzekerd zijn, weten ze niet waar ze recht op hebben. Een collega van Bouwen aan de Wijk heeft een zorgverzekeraar uitgenodigd die in hun eigen taal kon uitleggen hoe een zorgverzekering in Nederland werkt.

Tijdens de bijeenkomst bleken 4 van de 16 aanwezige mensen een zorgverzekering te hebben. De rest was niet verzekerd in Nederland. Van alle kanten werd gereageerd: ‘Wij hebben niet eens een woning en een woonadres, hoe kunnen we verzekerd zijn?’ Om verzekerd te zijn in Nederland moet je wel ingeschreven staan bij de gemeente met een woning, anders kan je je niet in laten schrijven voor een zorgverzekering. Ook veel rechten en plichten vervallen als je niet ingeschreven staat.

Aan de aanwezigen werd gevraagd waarom zij zich dan niet gingen inschrijven. Als antwoord werd gegeven dat er allerlei problemen met woningen en woonruimte waren. Doordat er geen woning is, blijft men tijdelijk bij familie of bij vrienden inwonen, maar daar mogen ze zich niet inschrijven. Als woningzoekende moet je je in Rotterdam inschrijven bij de stedelijke organisatie WoonnetRijnmond  en je moet ingeschreven staan in bij de gemeente.

Andere problemen die genoemd werden, waren:
* het niet kunnen vinden van een huisarts ondanks dat je verzekerd bent. Dit komt mede omdat er wachtlijsten zijn bij de huisartsenpraktijken.
* het geen recht hebben op een uitkering wanneer ze (moeten) stoppen met legaal betaald werk.
Zo zijn er meer problemen waardoor deze mensen vastlopen.

Daarom hebben we een aantal weken daarna een bijeenkomt georganiseerd over huisvesting in Rotterdam. Een medewerker van Woonbron heeft hier iets over verteld en deelde informatie over een nieuwe woningwet die in voorbereiding is. Daarnaast was er een makelaar die sprak met de mensen die een huis wilden en konden kopen. Een zinvolle bijeenkomst!