Challenge traject over eenzaamheid afgerond

ROTTERDAM – In mei keerden de deelnemers van het tweede Challenge traject terug naar Digital Playground voor de slotmanifestatie. De teams hebben zich in de afgelopen maanden verdiept in het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Zo hebben ze iets bedacht wat een steun in de rug was voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen in armoede. Het team ‘International Nerds’ won The Challenge Award met hun actie, waarbij ze daadwerkelijk een aantal mensen uit isolement hebben gehaald.

Tijdens de slotmanifestatie op 11 mei 2019 hebben de teams hun actie en ervaringen gepresenteerd. Team Just To Help had voor het traject de doelgroep mensen in armoede gekozen. Team Happy 7 bestond uit een hele enthousiaste groep meiden die bij de Kick-off hadden gekozen om zich in te zetten voor ouderen. Team Smile Squad hadden bij het vorige traject de Challenge Award gewonnen en besloten nog een keer mee te doen. Dit keer deden ze dat voor mensen met een verstandelijke beperking. Team International Nerds zette zich in voor eenzame wijkbewoners in Rotterdam West. En als laatst was er ook nog team Emmausgangers die net als Happy 7 iets wilden betekenen voor ouderen in sociaal isolement.

De deelnemers gaven bij slotmanifestatie aan dat zij vooral de ontmoetingen met de mensen voor wie zij zich hebben ingezet het meest waardevol vonden. Bijvoorbeeld Team Emmausgangers die op bezoek ging bij eenzame ouderen. Het gesprek met een oudere man over voetbal was voor hen heel speciaal. Vooral ook omdat de medewerker van de organisatie aangaf dat de man normaal gesproken niet veel praat, maar tot haar verbazing met deze jongens helemaal open bloeide. Ook ontmoette zij een vrouw in een rolstoel, die i.v.m. medisch apparatuur niet kon spreken. Zij communiceerde via plaatjes en een letterbord. De jongens overhandigde haar een zelf samengesteld Paaspakketje. Ze wees met een glinstering in haar ogen en een brede glimlach met haar vingers haar reactie aan door de woorden ‘dank je wel’, ‘heel lief’ en ‘vrolijk Pasen’ te spellen.

Team International Nerds in het bijzonder, de winnaars van The Challenge Award, hebben ook mooie ontmoetingen gehad. Zij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het thema eenzaamheid. Voor hen was er veel herkenning, omdat het team bestond uit jonge nieuwkomers die zelf ook opnieuw vrienden hebben moeten maken. Ze zijn in tweetallen bij bewoners in Rotterdam West op huisbezoek geweest. Sommige waren meer dan een uur in gesprek met mensen over hun leven en het verdriet van hun isolement. Na de huisbezoeken besloten ze een high tea te organiseren en de mensen uit te nodigen voor een leuke verwenmiddag. Het was soms wel een uitdaging om de bewoners uit huis te krijgen, maar uiteindelijk was er een leuk groepje aanwezig bij de activiteit. Het was niet alleen een gezellige middag, maar de aanwezigen hebben elkaar beter leren kennen en zijn zelfs bevriend geraakt. Zo heeft dit team hen daadwerkelijk uit hun isolement geholpen. Chapeau!

Alle groepen gaven bij hun presentatie aan dat ze hun deelname aan The Challenge een leerzame ervaring vonden, waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. Niet alleen hebben ze kunnen kennismaken met mensen in kwetsbare posities, ze hebben ook leren samenwerken, organiseren, mensen geholpen en hun idee tot werkelijkheid leren maken. Met behulp van hun coaches is dit in goede banen geleid en gelukt. Dank aan alle deelnemers en vrijwilligers voor jullie inzet.

Jongeren en vrijwilligers die ook in actie willen komen via The Challenge kunnen zich opgeven via shirleni@maraprojecten.nl. Het project is uitermate geschikt voor maatschappelijke stages, burgerschapsvorming, een verdiepende opdracht voor bijvoorbeeld kerkelijke jongerengroepen of (sport)verenigingen. Uiteraard kan men ook meedoen met vrienden of om nieuwe vrienden te maken.

Meer informatie over het project: www.thechallengerotterdam.nl