Coördinator gezocht voor bewoners van azc Rotterdam

Welkom Onthaal: inzet voor asielzoekers, statushouders en mensen in het detentiecentrum
Welkom Onthaal is een stedelijk netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. De coördinatie van dit netwerk gebeurt vanuit een kleine stuurgroep die gevormd wordt door Samen 010, SKIN Rotterdam, Stichting Mara en SPIOR. Zij willen zich gezamenlijk, vanuit de gedeelde missie om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Rotterdam-Rijnmond, inzetten voor vluchtelingen en statushouders. Eén van de drie onderdelen van Welkom Onthaal is het Open Huis.

Iedere zaterdagmiddag (buiten de schoolvakanties) om 14.00-16.00 uur wordt er een open huis in de Pelgrimskerk georganiseerd voor bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. Vrijwilligers uit kerken en moskeeën zetten zich hier voor deze nieuwkomers in door hen welkom te heten en vragen te beantwoorden over de stad. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen en spullen ingezameld en meegegeven aan de bezoekers.

“Ik ben zaterdag naar het Open Huis geweest, en ik vond het erg leuk! Er waren een heleboel kinderen gekomen, dus het was heel gezellig.” – Aldus één van de vrijwilligers.
“’De fietsenman’ was er ook en hij heeft 2 jongens blij kunnen maken met een gratis fiets! Er kwam ook nog een moeder langs uit de wijk met 5 zakken kleding, die bijna allemaal meegenomen zijn door de vluchtelingen. Er werd getafeltennist en gesprekken gevoerd tijdens het koffie-en thee drinken.” – Reactie van 1 van de vrijwillige coördinatoren.

We zijn nog altijd op zoek naar versterking van het coördinatoren team van het Open Huis. Klik hier voor een taakomschrijving in de vrijwilligersvacature. Stuur gerust door of meld je aan als het je leuk lijkt om een aantal zaterdagen in het jaar het Open Huis aan te sturen.