Cursus ‘Coach aan de keukentafel’

Het project Coach aan de Keukentafel is nu echt van start gegaan. Eind april zijn zeven mensen getraind om als vrijwillige coach mensen te ondersteunen die een WMO-aanvraag willen doen.

De vrijwillige coach is getraind om de WMO-aanvrager voor te bereiden op het ‘keukentafelgesprek’ met Vraagwijzer of sociaal wijkteam. De coach kan, op verzoek van de aanvrager, aanwezig zijn bij het gesprek, maar neemt het gesprek niet over van de aanvrager.

De voorbereiding op het ‘keukentafelgesprek’ houdt in dat de coach de aanvrager voorafgaand aan het keukentafelgesprek, helpt om zijn probleem goed te omschrijven, zijn vraag helder te krijgen, en de mogelijke ondersteuning in eigen kring goed in kaart te hebben. Ook de verschillende stappen in een coach-gesprek komen aan de orde.

In de cursus is er daarom veel aandacht voor het coachende deel van de vrijwilligerstaak. Hoe kun je iemand helpen zijn behoefte helder te krijgen, zonder zelf te gaan invullen? In oefensituaties kwam naar voren hoe vaak wij dit nog ongemerkt doen. Het belang van autonomie, dus de aanvrager in zijn waarde laten met zijn keuzes en oplossingsrichtingen, bleek nieuwe inzichten op te leveren, direct toepasbaar in eigen leven.

Een mooie ervaring met een gemotiveerde groep vrijwilligers.