De HUB ontmoet burgemeester en wethouders

DEN HAAG – In de stromende regen kwamen we op 17 november samen bij de Église Évangelique de la Haye aan de Beresteinlaan. Vanuit verschillende koepels van levensbeschouwelijke organisaties was er een ontmoeting met de gemeente Den Haag, maar nu niet op het stadhuis maar in een kerk in ZuidWest. De HUB mét verschillende mensen uit de HUB-raad waren vertegenwoordigd. De HUB was dit keer gastheer voor de ontmoeting en wij zijn de middag begonnen met het vertellen over de 150 internationale kerken in Den Haag en hun impact op de stad. Plekken van geloof, ontmoeting en praktische hulp in de haarvaten van de wijken. En over de rol van de HUB om juist samen als kerken deze stem te laten horen en de kracht die in deze gemeenschappen zit. En hoe de HUB samen met de kerken bouwt aan de mensen, de kerken en de stad met trainingen, ontmoetingen en met de HUB-raad. Voor iedereen was er een boekje over de kerken.

Hierna gingen we inhoudelijk in gesprek met onze burgemeester over eenzaamheid in de stad en wat wij hiervan merken in de gemeenschappen en hoe de mensen betrokken worden hierin. Er was ook ontmoeting met de nieuwe coördinerend wethouder voor levensbeschouwelijke organisaties Hilbert Bredemeijer over het belang van een goede relatie met de gemeente Den Haag. We spraken er ook over hoe moeilijk het soms is met diverse loketten en de doorloop van mensen op het stadhuis. Tegelijkertijd is de doorstroom in de kerken ook groot en is het essentieel samen te werken en niet allemaal afzonderlijk. Tot slot hebben we met de wethouder Mariëlle Vavier overlegd over de situaties van armoede die we tegen komen in de stad en hoe dit met de energiecrisis snel toe neemt. De kloof tussen de wereld van het stadhuis en de wereld in de wijken is groot. Aan het einde hebben we genetwerkt en genoten van een heerlijke maaltijd die de Eglise Evangelique de la Haye heeft verzorgd. Wordt vervolgd!

Foto’s: Hugo de Wolf