Dialoog in het Oude Noorden

ROTTERDAM – Zaterdag 24 november stond het Oude Noorden van Rotterdam in het teken van de dialoog. Meer dan 40 buurtbewoners van verschillende culturele achtergronden gingen aan vier dialoogtafels met elkaar in gesprek over onderwerpen waar zij allemaal mee te maken hebben, zoals ‘gelijke behandeling’, ‘het bestrijden van discriminatie’ en ‘Basis op orde’.

Er was een bijzondere uitwisseling tussen Nederlanders, Syrische vluchtelingen, Afrikanen en Turkse en Marokkaanse Nederlanders van ervaringen met gebruiken binnen de Nederlandse cultuur. Deelnemers vonden dit heel interessant en leerzaam en gaven terug dat ze op deze avond veel informatie hebben gekregen waar tijdens de inburgeringslessen weinig aandacht voor is. Vooral de uitwisseling van ervaringen waar mensen van een andere culturele achtergrond tegenaan lopen bij integratie in de Nederlandse samenleving, en de tips en adviezen hoe zij dingen hebben aangepakt, werd erg gewaardeerd.

De sfeer was erg goed en gezellig. Mensen waren oprecht geïnteresseerd in elkaar. Voor en na de gesprekken werd het programma opgevuld met muziek en lekkere hapjes. Sommige deelnemers hebben voor eerst meegedaan met een dialoogbijeenkomst. Ze vonden dit zo leuk en leerzaam, dat zij aangaven wel vaker aan zo’n soort bijeenkomsten te willen deelnemen. Door middel van dialoog ga je op een gelijkwaardige manier in gesprek en zo leer je van elkaars cultuur. We kijken dus terug op een geslaagde bijeenkomst!

De dialoogtafels zijn onderdeel van de ‘Rotterdamse integratietour’, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, en werden georganiseerd door Mara in samenwerking met Stichting Misa, Stichting Pioniers, Dock en SOL.