Eerste Maatschappelijke Kerk bijeenkomst in 2019

DEN HAAG – Op 4 februari organiseerde de HUB- geloof in Den Haag in samenwerking met PEP een Maatschappelijke Kerk bijeenkomst. Thema was ‘Psychische klachten en culturele verschillen’. Er waren vertegenwoordigers van maar liefst 17 verschillende Haagse internationale en migrantenkerken gekomen, om samen en met twee professionals van I-Psy (interculturele psychiatrie – onderdeel van Parnassia) te bespreken hoe we in en vanuit de kerken het psychische en spirituele welzijn van mensen met psychische problemen kunnen bevorderen.

Naar voren kwam dat de professionele interculturele hulpverlening oog heeft voor de geloofsovertuiging van cliënten en erkent dat de spirituele begeleiding een belangrijk onderdeel is van het welzijn van cliënten/kerkleden.

Pastor Elroy George, voorzitter van de Council of International Churches, maakte een onderscheid tussen Bijbelse psychologie en seculiere psychologie. Een professionele hulpverlener heeft soms niet de kennis om een christen geestelijk te begeleiden. Hij benadrukte dat het belangrijk is voor pastors en leiders van internationale en migrantenkerken om gespecialiseerde kennis te verwerven (cursus Christelijke Psychologie) en waar nodig hulp te zoeken bij professionele gespecialiseerde hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Ook gaf hij het advies om problemen/klachten niet te spiritualiseren.

Pastors zouden graag in contact komen met artsen om waar nodig advies in te kunnen winnen. I-Psy heeft elke doordeweekse middag telefonisch spreekuur tussen 13.00 -15.00.