Eindrapportage ‘Samen18 en vooruit’

Den Haag – Een goed getraind team van tien jongeren (19-24 jaar) met ervaring in de jeugdzorg deed in 2019 en 2020 onderzoek onder mede-jongeren naar hoe zij de overgang van 18- naar 18+ ervaren en hoe ze aankijken tegen de begeleiding die ze daarbij krijgen. Vanuit Mara werden zij hierbij begeleid door Hester Talsma en vanuit het Straat Consulaat door Joy Falkena. Onderzoeker Maarten Davelaar heeft de resultaten geanalyseerd en verwerkt in het rapport ‘Samen 18 en vooruit, een participatief onderzoek naar hoe jongeren uit de jeugdzorg de overgang 18-/18+ ervaren’. 

Stichting Mara en het Straat Consulaat ondersteunen jongeren in Den Haag en maken zich al lang zorgen over jongeren die als ze 18 worden niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zij wilden weten of er, na alle adviezen van JONG doet mee! (het platform van jongerenraden uit de specialistische jeugdzorg, dak- en thuisloze jongeren en ExpEx), inmiddels verbeteringen in de begeleiding van deze jongeren te zien zouden zijn.

Een ander belangrijk doel van dit participatieve onderzoeksproject was om te achterhalen wat jongeren zelf zien als verbetermogelijkheden. Betrokken in het onderzoek zijn jongeren in de jeugdzorg die nog 18 moesten worden en jongeren tussen 18 en 24 jaar met ervaring in de jeugdzorg.

Het project leverde indringende verhalen en bruikbare adviezen op voor verbetering van de begeleiding die jongeren in de jeugdzorg krijgen. Begeleiding die – ondanks verbeteringen – helaas nog vaak te kort schiet en/of te vroeg beëindigd wordt.

Belangrijkste oproep van de jongeren naar aanleiding van het onderzoek: stop nooit de hulp aan jongeren die jeugdzorg krijgen, voordat de ‘Big 5’ (dak boven het hoofd, school, werk of dagbesteding, een volwassene en een hulpverlener om op terug te vallen, voorbereid op financiële zelfstandigheid en een sociaal netwerk hebben) gerealiseerd is. Te vaak is dat nog niet het geval.

De jongeren hebben de uitkomsten van hun onderzoek inmiddels aan de wethouders van Den Haag en omliggende gemeenten gepresenteerd. De bedoeling is de uitkomsten ook nog te bespreken met medewerkers en bestuurders van jeugdzorginstellingen.

Hier kun je het hele rapport lezen.
Liever een overzichtelijke samenvatting? Die kun je hier vinden.