En The Challenge winnaar is…

ROTTERDAM – Het team van coach Alexandra heeft The Challenge Award gewonnen! De slotmanifestatie was eind april op de middelbare school Wartburg College locatie Revius. Zo’n 140 leerlingen van deze school (26 teams) en 21 coaches hebben zich de afgelopen maanden ingezet om verschillende mensen in de stad Rotterdam e.o. een steuntje in de rug te geven te midden van de coronacrisis.

De winnaars
Het winnende team kwam zelfs in de krant met hun actie voor thuiswonende ouderen. Op Paaszaterdag maakten de meiden buiten op het plein muziek voor hen. De bewoners keken niet alleen toe en zongen vanaf hun balkonnetje mee, maar velen kwamen ook naar buiten en kregen een door het team samengesteld Paaspakketje mee. Een zeer gewaardeerd gebaar van deze meiden, waarbij ze hun talenten hebben kunnen inzetten voor een ander. Thirza, Anne Marit, Anna, Imke, Madelinde en Sarah gefeliciteerd! Zij hebben cadeaubonnen en de gouden Challenge Award medailles in ontvangst mogen nemen.

De inzet van alle teams
Naast dit team zijn we natuurlijk alle teams dankbaar voor hun inzet. Zo hebben de leerlingen zich in verschillende doelgroepen verdiept die met name door de coronacrisis het extra moeilijk hebben. De teams hebben zich ingezet voor ouderen, jongeren die te kampen hebben met eenzaamheid en depressie door de crisis, jonge nieuwkomers, mensen in armoede, mensen met een klein/geen sociaal netwerk die net uit het ziekenhuis komen, dak- en thuislozen, mensen met een beperking, (ex-)gedetineerden, kinderen met een vluchtelingenachtergrond en kinderen die door de lockdown mogelijk een leerachterstand hebben opgelopen, ja zelfs voor Blijdorp is een actie opgezet om hen financieel te ondersteunen. Er zijn voedsel-, verzorgings-, cadeau- en spelletjespakketten samengesteld en uitgedeeld, coronaproof workshops, spelletjes- en sportmiddagen georganiseerd, bijles gegeven en meer.

Reacties
De reacties van de mensen die zijn geholpen door de teams waren erg positief. Zo had een jonge nieuwkomer het volgende te zeggen over een gezellige ontmoeting met The Challenge jongeren: “Ik ben blij dat ik erbij mocht zijn. Volgend jaar ga ik van de ISK naar een gewone school met alleen Nederlanders. Ik was een beetje zenuwachtig om te gaan, maar nu niet meer, Nederlandse jongeren zijn heel aardig!” En een leerling die bijles kreeg van een Challenge team: “Bedankt dat jullie mij hebben geholpen, door de tips die je hebt gegeven heb ik een 10 voor een mo van Engels.” Ook ouderen die bijvoorbeeld kaartjes hadden uitgewisseld met een team bleven de kaartjes steeds opnieuw lezen en waren erg blij dat er aan hen gedacht werd.

De slotmanifestatie
Bij de slotmanifestatie ontvingen alle deelnemers een zilveren medaille als aandenken, met daarnaast een scoreformulier waarop te zien was waarin ze uitblonken als team. Er werd o.a. gescoord op creativiteit, impact van hun inzet op zichzelf en anderen, hoe ze omgingen met tegenslag en samenwerking. De teams hebben van tevoren hun ervaringen kunnen delen via hun teampresentaties. Hiervan is een aftermovie gemaakt, wat leuke herinneringen opriep bij de aanwezigen. De wethouder (Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) Michiel Grauss had voor alle deelnemers nog een leuke videoboodschap waarbij ook de dank van de gemeente Rotterdam voor hun inzet werd doorgegeven.

The Challenge Core Values
Reflectie is een belangrijk onderdeel van het Challenge traject. Dit hebben de teams dan ook regelmatig gedaan met hun coaches. Veel deelnemers gaven aan een positieve verandering te hebben ondervonden als het gaat om hun persoonlijk ontwikkeling op het gebied van The Challenge Core Values: Inlevingsvermogen, Luisteren, Verantwoordelijkheidsgevoel, Samenwerking, Respecteren, Inspireren, Zorgzaamheid, Betrokkenheid en Plezier.

Zo vertelt een team in hun presentatie: “We vonden het erg leuk om in de schoenen van de ouderen in onze maatschappij te gaan staan. Om ons project zo toepasselijk mogelijk te maken, moesten we ons echt verdiepen in hoe ouderen leefden en wat ze leuk zouden vinden. We hebben ook gezien dat mensen al blij kunnen worden van een klein gebaar. […] Een simpel gesprek kan al een leuk moment opleveren. […] Het was erg leuk om samen te werken en op die manier iets te bereiken. Ondanks dat we alles online moesten regelen verliep het allemaal erg vlot. Het is ook erg leuk om een plan waar je een tijd aan hebt gewerkt bij elkaar te zien komen. […] Als we gewoon af en toe bij iemand die aan het vereenzamen is in onze omgeving op bezoek gaan, kan het al erg veel betekenen. Zo kunnen we samen sterk staan en de ouderen in onze maatschappij blij maken.” Aldus een zeer gemotiveerd team die hun actie voor eenzame ouderen zelfs na de slotmanifestatie nog wil uitvoeren.

Dank en The Challenge Aftermovie 2021
Niet alleen de deelnemers, maar ook de coaches ontvingen een medaille, dit als dank voor hun begeleiding. Alle coaches, de wethouder Michiel Grauss, de juryleden en de docenten die hebben meegewerkt aan het succes van dit Challenge traject: heel erg bedankt!

Voor een korte terugblik op de acties is hier The Challenge Aftermovie 2021 te bekijken: