Enquête ‘Waardering voor de Rotterdamse vrijwilligers’

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van mondkapjes en geen handen schudden. Een tijd van afstand. Een tijd waarin kwetsbare inwoners extra aandacht nodig hebben.

Juist in deze tijd onderscheidt een grote groep mensen zich. Een groep mensen die zich, al dan niet in georganiseerd verband, met enorme energie en niet aflatende toewijding inzet voor een ander en voor de samenleving: de Rotterdamse vrijwilliger. De gemeente Rotterdam is bijzonder dankbaar voor hun inzet en flexibiliteit die zij, juist in deze bijzondere tijd, opbrengen.

De waardering voor het vrijwilligerswerk staat hoog op de agenda van college en gemeenteraad. In de komende periode wil de gemeente hieraan nadere invulling geven.

De gemeente wil graag van de vrijwilliger zelf vernemen hoe deze de waardering ervaart en ingevuld zou willen zien. Voelt hij/zij zich voldoende gewaardeerd om het werk wat gedaan wordt? Daarom is een enquête opgesteld. In deze enquête kan de vrijwilliger (anoniem) niet alleen zijn/haar mening geven, maar ook eigen ideeën of suggesties inbrengen. Onder de deelnemers aan de enquête worden 20 VVV-bonnen van elk € 50 verloot.

Dit is een belangrijke enquête! De antwoorden geven namelijk richting aan de wijze waarop de gemeente de waardering in de komende jaren vorm gaat geven.

De enquête staat vanaf 22 februari 2021 op de site van de gemeente Rotterdam en op de site van Zorgzaam010 via www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/enquete-waardering-vrijwilligers.