‘Ethisch leiderschap’ bij Maatschappelijke Kerk

DEN HAAG – Op donderdagavond 28 november vond de vierde bijeenkomst van 2019 plaats van de Maatschappelijke Kerk, een initiatief van HUB- Geloof in Den Haag van Mara en Stek. In de ruimte van PEP aan de Riviervismarkt kwamen vertegenwoordigers en leden van verschillende kerken bijeen. Doel van de avond was het bespreken van het thema ‘ethisch leiderschap’.

De voornaamste spreker was Godian Ejiogu, voormalig pastoraal werker in Amsterdam en Rotterdam en tegenwoordig actief als ‘peace servant’. Ejiogu belichtte vooral de rol van de ‘pastor’ in diens persoonlijke relatie met God. In deze hoedanigheid heeft de pastor de taak de ‘geheimen’ van God te ‘vertalen’ naar het dagelijks leven van de gelovigen.

Ook aan het woord kwamen Nelson Lacroes van de Spaanstalige AADA-gemeente uit Den Haag en Gale McKoy George van Good News Ministries International, eveneens uit Den Haag. Zij belichtten ieder hun visie op het thema. Deelnemers in de zaal bespraken in groepsverband verschillende aspecten van ethisch leiderschap, die vervolgens met de rest van het gezelschap gedeeld werden.