Ik vertrek

DEN HAAG – In 2015 werd ik gevraagd om terug te komen bij Mara, als geestelijk verzorger  voor  mensen met HIV  en met name Positieve Krachten Bundelen, een maatjesproject van en  voor positieve mensen met een migratie achtergrond in Rotterdam. Ook had ik een kleine taak in Den Haag voor de ondersteuning van een platform internationale en migrantenkerken (PIM).

Toen PIM werd opgeheven mocht ik in 2017 binnen Mara mijn aandacht verplaatsen naar Den Haag. Na een jaar van voorbereidingen zijn we – Shirleni Blanken, Samuel Ekpo en ondergetekende – gestart met de HUB-geloof in Den Haag. Het opzetten van een netwerk van internationale en migrantenkerken, het organiseren van Maatschappelijke Kerk bijeenkomsten en wijkbijeenkomsten, en niet te vergeten, het lokaliseren van alle internationale en migrantenkerken in Den Haag. Deze inventarisatie zal in 2020 in brochure-vorm gepresenteerd worden.

Ik wil via deze weg alle mensen , collega’s, bestuur, iedereen die betrokken was/is in PKB en nu bij de HUB, heel erg hartelijk danken voor de samenwerking en het vertrouwen dat mij geschonken werd. Velen van jullie weten dat behalve het  maatschappelijk activeringswerk mijn hart ligt bij theologie en vragen rond zingeving in een interculturele context. Vanaf half februari ga ik als diaconaal werker bij STEK in Den Haag Zuid West aan de slag en hoop ik beide passies nog beter te kunnen combineren.

We zijn erg blij dat Andrea van Dijk, die per 1 december Shirleni vervangt i.v.m. ziekte, heeft gezegd mijn werk bij de HUB vanaf half februari te willen overnemen. Als voormalig intermediair levensbeschouwelijke organisaties, neemt ze een zeer waardevol  netwerk mee en veel organisatie ervaring. Ze zal zichzelf verder voorstellen in deze maraboe.

Al vertrek ik niet uit Den Haag en hoop ik zeker betrokken te blijven bij de HUB, we nodigen u alvast uit voor de volgende Maatschappelijke Kerk bijeenkomst op 10 februari 2020. Dan en daar kunnen we naast het ‘gewone programma’ – dit keer zal het over individuele financiële hulpverlening vanuit de kerken gaan , ook  het glas heffen op elkaar en op de toekomst in het vertrouwen dat de Eeuwige met ons mee gaat.

Heleen Joziasse