In de ban van Corona

Ook de projecten van Mara krijgen te maken met de gevolgen van de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te beperken. We volgen daarbij altijd de maatregelen die door de overheid en het RIVM worden vastgesteld.
Voor nu – maandag 16 maart – betekent dat, dat we hebben besloten dat we voorlopig onze groepsactiviteiten cancelen, maar zoveel mogelijk contact houden met mensen op individuele basis. Per telefoon, app – of als dat echt het beste is – in een op een ontmoetingen. Veel van onze projecten zijn immers juist voor mensen die het al niet al te makkelijk hebben.

We draaien het om!

En we doen meer: we kijken vanaf vandaag ook of we juist iets extra’s kunnen doen. Zijn er manieren te bedenken om iets te doen voor een ander, zonder direct dicht bij elkaar te zijn. Vandaag bijvoorbeeld hebben we afgesproken met een grote zorginstelling in Rotterdam dat jongeren uit ons project DWARS in plaats van de oudere bewoners te bezoeken hen allemaal een kaartje gaan sturen. En de zorginstelling gaat ervoor zorgen dat hun bewoners op hun beurt weer een kaartje terug sturen. Zo kan het dus ook! De komende week kijken we of we nog meer kunnen ‘omdraaien’.

Vragen en informatie.

Ben je een vrijwilliger van Mara of een deelnemer aan een activiteit en wil je weten wat de huidige situatie betekent voor jou of voor de activiteit waaraan je wilde deelnemen? Neem dan contact op met de medewerker van Mara waar je normaal ook contact mee hebt. Heb je geen contactgegevens, maar wil je toch iemand spreken, stuur dan een mail met je vraag naar marc@maraprojecten.nl of bel van maandag tot en met donderdag overdag naar 010-4116085.

Kerken en Corona

Mara is erg betrokken bij mensen die zich thuis voelen bij een kerkgemeenschap. Speciaal ook in Den Haag waar we vele internationale kerken ondersteunen. We weten dat in bijna alle kerken de komende tijd geen vieringen zullen zijn. We hopen dat de kerken manieren vinden om hun leden en anderen in hun omgeving nabij te zijn. Laten we oog en oor hebben voor de mensen die het meest alleen zijn door alle maatregelen. De bisschop van Rotterdam deelde een gebed dat past bij deze moeilijke tijd. Dat vinden we mooi. We weten dat veel mensen daar steun aan hebben en we delen het daarom graag:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.