IN MEMORIAM – Ruud van Doorn

Wij ontvingen het bericht dat op maandag 4 januari 2021 Ruud van Doorn is overleden.

Ruud heeft vanaf 1960 bij de rechtsvoorgangers van de stichting Mara gewerkt. Eerst bij de Katholieke Jeugdraad, die in 1969 is opgegaan in het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging (KCW). Vanaf de oprichting van het KCW heeft Ruud gewerkt met diaconale vrijwilligers. Hij heeft zich ingezet voor migrantenparochies, individuele ondersteuning aan migranten, Samen Wonen Samen Leven, de werkgroep Medelanders Nederlanders van de Raad van Kerken, de woongroep voor Surinaamse ouderen “Wi Masanga tan pe”, de KBO en nog vele andere zaken zijn door hem opgezet, ondersteund  en verder uitgebreid. In 1994 is hij bij het KCW met pensioen gegaan.

Velen zullen zich zijn kenmerkende enthousiasme en volharding voor de diaconale inzet in de stad Rotterdam herinneren. Voor zijn inzet voor mensen met minder kansen in de stad heeft hij bij zijn afscheid de Erasmus speld gekregen.

We wensen zijn familie en allen die hem dierbaar waren sterkte met dit verlies.