Korte video over Rotterdamse jongeren met Afrikaanse Roots

ROTTERDAM – Op zaterdag 18 september organiseerde het Afrika Platform Rotterdam, waar ook Mara deel van uit maakt, in samenwerking met Stichting Misa, Stichting M.D.A. en Gezana, een discussiemiddag waarbij met Rotterdamse jongeren met Afrikaanse roots gepraat werd over hun plek in de samenleving. De deelnemers hebben o.a. gediscusieerd over onderwijs, huisvesting en (discriminatie op) de arbeidsmarkt en je thuis voelen in Rotterdam. Naar aanleiding van de discussie zijn behoeftes, wensen en eigen verantwoordelijkheden geïnventariseerd. Het was fijn dat de jongeren hun ervaringen konden delen en dat ze samen na konden denken over mogelijke oplossingen.

Van de belangrijkste thema’s in deze bijeenkomst is onlangs een video gemaakt. De video vormt een startpunt om vaker en met meer jongeren in gesprek te gaan, opdat de stem van deze groep mensen duidelijker gehoord zal worden.

Rotterdamse jongeren met Afrikaanse Roots worden uitgedaagd een jaar lang deel te nemen aan ontmoetingen, trainingen en gezamenlijke activiteiten. Zij vormen hierdoor een weerbare groep jongeren, die gesprekspartner wil zijn van overheid, reguliere onderwijs- en hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het is de bedoeling om een groep jongeren van 12 tot 18 jaar te vormen, en een van 19-27 jaar. Dit project zal in 2022 van start gaan met ondersteuning van Mara.