Maatschappelijke Kerk over mantelzorg

DEN HAAG – Op 9 mei 2019 organiseerden de HUB – Geloof in Den Haag samen met PEP een ‘Maatschappelijke Kerk-bijeenkomst’ over het thema mantelzorg. De bijeenkomst heeft ertoe geleid dat veel representanten van diverse migrantenkerken en -organisaties voor het eerst hoorden over mantelzorg en mogelijke ondersteuning bij mantelzorg door de gemeente en welzijnsorganisaties. Via deze bijeenkomst kon de gemeente Den Haag de weg naar hulp en ondersteuning aan mantelzorgers duidelijker en bekender maken.

De Maatschappelijke Kerk begon met tafeldiscussies. Aan vier tafels werd gesproken over mantelzorg in samenhang met ‘organisatie binnen de kerk’, ‘ondersteuning door de gemeente’, ‘inspiratie vanuit het geloof’ en ‘gender’. Het leidde tot een inspirerende uitwisseling van persoonlijke ervaringen en ideeën. Veel aanwezigen bleken echter niet te weten wat precies met ‘mantelzorg’ bedoeld wordt, en hoe de gemeente mantelzorgers kan ondersteunen.

Abderrahim Kajouane, senior adviseur ‘emancipatie en diversiteit’ bij PEP, vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het begrip ‘mantelzorg’ in de context van het overheidsbeleid door de decennia heen. De druk op mantelzorgers is, na de afkalving van de Verzorgingsstaat, steeds groter geworden, en de overheid blijft verplicht om mantelzorgers – onder voorwaarden – te ondersteunen.

Mantelzorg wordt vaak ‘familiezorg’ genoemd. Volgens het Haags gemeentebeleid is een mantelzorger ‘3 maanden of langer, voor minimaal 8 uur per week, actief voor iemand anders’. Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op een blijk van waardering. Ga naar www.denhaagmantelzorg.nl voor informatie.

Pastor Janvier Ouko vertelde, vanuit haar Keniaanse en christelijke achtergrond, over haar houding ten opzichte van mantelzorg. Ze is pastor in de Redeemed Christian Church of God. In Kenia is het ondenkbaar om vrienden of de overheid te vragen om voor familie te zorgen: voor je familie zorg je zelf. Migranten in Nederland vinden het moeilijk om een beroep te doen op anderen; ze zorgen zoveel mogelijk zelf voor hun familieleden. Maar ook zijn migranten in Nederland meer en meer mantelzorger voor familie in het land van herkomst. Dit brengt veel zorgen en problemen met zich mee.

Sprekers en toehoorders waren het met elkaar eens dat bijeenkomsten zoals deze zeer nodig zijn om de ondersteuning van mantelzorgers beter te organiseren. De aanwezige mantelzorgers werden bemoedigd om aandacht te schenken aan mantelzorg in hun eigen kerken. De mantelzorgers zouden dan ook in hun kerk graag informatie willen ontvangen over hoe iemand in concrete situaties ondersteuning van de gemeente of welzijnsorganisaties kan krijgen.