Mooie avond over mensen helpen met traumaverwerking

DEN HAAG – ‘Moet je iemand vergeven?’ Hoe kom je verder met een traumatische gebeurtenis als er niet over gepraat kan worden? Aan de buitenkant zie je het niet, maar vanbinnen gebeurt er van alles. In internationale en migrantenkerken komen mensen die veel hebben meegemaakt in hun leven. Op de vlucht naar veiligheid. In relaties. De omgang met cultuurverschillen. En hoe kan je als kerk om je mensen staan die situaties hebben meegemaakt waar we vaak geen idee van hebben? Want juist op het moment dat het veilig is en mensen uit de overlevingsstand komen, komt hier ruimte voor en komen dingen naar boven.

Bij de bijeenkomst op 29 juni 2023 van de HUB met PEP, Freedom Focus en het Haags Steunsysteem hebben we mét de kerken deze vragen besproken, samen casussen gedeeld van mensen die vast zaten. Met een indrukwekkend verhaal van Laxmie. Maar ook wat we als kerken en als veilige plek kunnen betekenen. Juist wanneer doorverwijzen lastig is om allerlei redenen.

Met zo’n 40 mensen en een maaltijd vooraf heeft Christine van de Evangelische Broedergemeente de maaltijd geopend met de dagtekst.
Esther van Schie heeft ons verteld over de problemen met doorverwijzen en wat je als geloofsgemeenschap wel kan doen en de kracht van kerken. Met als inspiratie de tekst uit psalm 147 ‘He heals the brokenhearted and binds up their wounds’.Esther heeft in samenwerking met anderen met Freedom Focus een prachtige cursus over vrijheid ontwikkeld om dingen bespreekbaar te maken binnen de kerk. De kerk als plek van herstel waarbij kerken en instanties elkaar versterken.

Barbara Cornelissen van het Haags Steunsysteem heeft hierna over mogelijke doorverwijzingen verteld en de pastors en sleutelfiguren uitgenodigd bij hun werktafels in de wijk om mee te denken over casussen. Maar ook om waar ondersteuning mogelijk is die te bieden als iemand op een wachtlijst staat. Vervolgens hebben we allerlei casussen gedeeld waarbij duidelijk werd hoeveel dit onderwerp leeft binnen de gemeenschappen. Men ging naar huis met veel tips en concrete wegen die te bewandelen zijn om mensen met trauma te kunnen helpen.

Samen bouwen aan de mensen, de kerken en de stad!