Maatschappelijke kerk: weer durven dromen

DEN HAAG – Donderdag 11 maart was de eerste maatschappelijke kerk van dit jaar. We zijn begonnen met het onderwerp ‘Werk en inkomen’. Juist in deze tijd is het extra lastig om werk te vinden met alle gevolgen van dien, het was een inspirerende zoom-bijeenkomst over een onderwerp dat ons raakt. We zijn en kennen allemaal wel mensen die hiermee te maken hebben. En het was goed om als internationale en migrantenkerken kennis, ervaringen en verhalen te delen met behulp van twee sprekers die allebei ook begonnen met hun eigen persoonlijke verhaal.

De eerste was Pearl Boamah die bij Talentcoach werkt en vertelde over hun manier van werken met een coachtraject van 12 weken. Ze vertelde dat het startpunt van het traject is om weer te durven dromen. Mensen die in de problemen zitten, hebben soms geen droom meer of durven deze niet te ventileren. Het weer zien van mogelijkheden en keuzes is dan het beginpunt. Vervolgens is het samen met een coach onderweg gaan in gelijkwaardigheid. Zicht krijgen op talenten en vaardigheden; maar ook accepteren van wat er mogelijk is en onmogelijk is. Na het verhaal van Pearl kwam Wilfred Kols van de Victory Outreach die ook zijn weg deelde met alle uitdagingen en tegenslagen die hij meegemaakt had in zijn leven. Hij vertelde waar hij God had ervaren en hoe hij uiteindelijk zelf zijn onderneming startte. Hij benadrukte net als Pearl hoe belangrijk zelfinzicht is. “Als je je verleden niet opruimt, zet je iedere stap vooruit met zooi uit het verleden.”

Het was een digitale avond met verhalen die toch heel dichtbij kwamen en veel los maakten. Tenslotte is informatie uitgewisseld en zijn telefoon nummers gedeeld. De presentatie zelf is nagestuurd en met verschillende kerken gaan we verder met dit thema. Bijzonder om op afstand toch zoveel te delen over een onderwerp dat ons raakt en om samen mogelijkheden te ontdekken.

Lees hier het volledige verslag.