Mara Den Haag heeft het Goed Geregeld

DEN HAAG – Op vrijdag 8 juli mochten Rahima en Desy, vrijwilligers bij OPstap Den Haag, het certificaat in ontvangst nemen van het keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’. Op een zonovergoten middag werd het certificaat in de kloostertuin overhandigd door Fenna Noordermeer, directeur van PEP Den Haag. Met dit certificaat mag Mara Den Haag zich de komende vier jaar profileren als een organisatie die het goed geregeld heeft voor haar vrijwilligers.

Passage uit de eindbeoordeling:
Complimenten wil ik geven voor de manier waarop Mara Den Haag omgaat met nieuwe vrijwilligers en hen doorverwijst naar andere vrijwilligersorganisaties als zij denken dat een andere organisatie beter bij hen past. Dat is echt een voorbeeld in het nieuwe denken over ‘vrijwilligersmanagement’: hoeder van ‘vrijwillige energie’ en deze behouden voor de maatschappij – uit de concurrentie en samenwerken. Ook het hybride overleggen: de ene keer fysiek en de andere keer online. Dat is echt behouden wat geleerd is tijdens Corona en luisteren naar de mensen. Top. Ook het onderwerp ‘diversiteit’ en hoe dat wordt opgepakt in de breedste zin van het woord: etniciteit, leeftijd, opleidingsniveau en deelnemers laten doorstromen naar vrijwilligerswerk. Het maakt dat je middenin de maatschappij staat en ook mensen die het doen van vrijwilligerswerk misschien wel het hardste nodig hebben de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen. Echt heel goed en passend bij de huidige tijd.

Mara is erg blij met de verlenging van het certificaat en zal zich de komende jaren blijven inzetten om het zo goed mogelijk te regelen voor haar vrijwilligers!