Met de klas op bezoek bij verschillende gebedshuizen

DEN HAAG – Inmiddels is, na een pauze van een jaar door allerlei coronamaatregelen, het project Veelkleurige Religies in Den Haag weer opgestart. Er is meteen al veel interesse en de eerste school die zich heeft aangemeld is het Montaigne Lyceum. Op 13 en 14 oktober bracht deze middelbare school met 5 klassen een bezoek aan gebedshuizen van 5 verschillende religies. De leerlingen kregen een rondleiding in een Synagoge, Moskee, Rooms-katholieke kerk, Hindoetempel en Boeddhistisch Centrum. Er was een rooster opgesteld, zodat elke klas 3 gebedshuizen kon bezoeken.

Tijdens de rondleidingen werd er in grote lijnen verteld over het geloof dat aan het gebedshuis verbonden is. Zo kregen de leerlingen onder andere meer te horen over bepaalde feestdagen die er gevierd worden en op welke manier dit wordt gedaan. Ook werd er uitleg gegeven over bepaalde religieuze objecten, wat hun betekenis is en waarvoor ze worden gebruikt. Er werd een inkijkje gegeven in gebedenboeken en de leerlingen konden in de ruimtes rondlopen om meer van het gebedshuis te zien.

De eerste reacties van zowel de gebedshuizen als de docenten zijn al binnen. Beiden zijn erg enthousiast. Het was voor alle partijen een leerzame ervaring.

Scholen of andere groepen die geïnteresseerd zijn om verschillende gebedshuizen in Den Haag te bezoeken kunnen voor meer informatie terecht bij Shirleni Blanken, E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945.

Voor dit project zijn we ook op zoek naar vrijwilligers!
Zie jij het belang in van kennisnemen van de diversiteit aan religies, om zo meer begrijp en verdraagzaamheid te realiseren en wil je daar graag je steentje aan bijdragen? Wil je mee helpen met het voorbereiden, organiseren en begeleiden van de bezoeken aan de gebedshuizen? Lees dan hier verder voor de volledige vacature.