Platform #Nietalleen

In de afgelopen weken zijn allerlei initiatieven ontstaan om mensen te helpen, individuele mensen die hulp aanbieden, maar ook lokale kerken en organisaties: boodschappen doen, een praatje maken via een bel-actie, oppas verzorgen, de hond uitlaten etc. Verschillende kerkgenootschappen, waaronder de katholieke kerk, en christelijke organisaties zoals SchuldHulpMaatje, Stichting Present, HipHelpt en de EO, hebben de krachten gebundeld in het platform #Nietalleen: het bijeenbrengen van mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Hier willen we mensen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus helpen door hulpvragen en lokale organisaties actief met elkaar in contact te brengen. In Rotterdam wordt #Nietalleen gecoördineerd door Present Rotterdam en HipHelpt (een project van Samen010).  Alle hulpvragen komen binnen bij Present Rotterdam. Present Rotterdam en HipHelpt bellen deze na en  zetten ze in het systeem van HipHelpt.

Ook Mara heeft zich aangesloten bij #Nietalleen. Wil jij ook helpen? Schrijf je je dan in op de website www.nietalleenrotterdam.nl. Je kunt dan benaderd worden voor hulpvragen of je kunt zelf via de app HipHelpt een hulpvraag accepteren. Op deze site komen alle individuele hulpvragen te staan, maar ook de grotere hulpvragen vanuit Present Rotterdam zoals voor de Hulpkeuken010, de voedselbank, maar ook het kaartjes schrijven voor eenzame ouderen.