Oproep giften kerstpakkettenactie Detentiecentrum Zestienhoven

ROTTERDAM – Ook dit jaar wil Welkom Onthaal (een interkerkelijk organisatie, die zich o.a. bezighoudt met het welzijn van vluchtelingen die zijn ingesloten in het Detentiecentrum Zestienhoven), u vragen om financiële steun bij de kerstpakkettenactie.

Op dit moment gaan zij ervan uit dat ze met kerst op zo´n 350 à 400 mensen moeten rekenen die dan zijn ingesloten bij Detentiecentrum Zestienhoven. Welkom Onthaal wil juist met kerst laten merken dat er mensen en kerken zijn die met hen meeleven en hen willen steunen.

Daarom willen zij u vragen om een gift voor deze kerstactie te doen op rekeningnummer NL21 TRIO 0338 815228 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Welkom Onthaal kerstactie 2022.

Net als andere jaren wil Welkom Onthaal € 5,- saldo om te bellen, wat lekkers en toiletartikelen in het pakket stoppen. Al met al hebben ze dan een bedrag tussen € 5.250,00  en € 6.000,00 nodig. Graag ontvangen we uw gift voor 1 oktober a.s.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!