OPstap Den Haag in maart

DEN HAAG – Maart was weer een maand met verschillende leuke, actieve en sportieve activiteiten in en om Den Haag. De jongeren die geregeld bij OPstap komen, hebben volop meegedacht in de planning van de activiteiten en zo zijn we maart gestart met een heerlijke avond steengrillen. Het plan was eigenlijk om een Winter BBQ te organiseren maar het weer was iets te slecht om dit door te laten gaan. Daarvoor in de plaats hebben we met 20 jongeren gesteengrilld op de Guntersteinweg. Het was erg gezellig, we hebben heerlijk gegeten en er waren jongeren van 4 verschillende locaties. Ook zijn we deze maand naar de Uithof geweest voor een potje Bumpervoetball. We hebben enorm gelachen, gegild en natuurlijk gebeukt, want dat gebeurt als je in een grote opblaasbal een potje voetbal probeert te spelen. Jongeren hadden aangegeven heel graag naar Jump XL te willen, dus ook daar zijn we geweest. Eerst schrokken we nog, want zo veel jongeren hadden erom gevraagd, maar uiteindelijk hadden we maar 11 inschrijvingen. 3 minuten voor de start van de activiteit stonden er 23 jongeren klaar om te Jumpen! Na een uur Jumpen was iedereen moe en voldaan en zijn we met z’n allen weer gegaan.
De laatste activiteit van maart was VR gamen. De Cultuurschool heeft voor ons de activiteit uitgevoerd op de Guntersteinweg, zodat we met 20 jongeren tegelijkertijd verschillende leuke spellen konden spelen, zoals boksen, graffiti spuiten, maar ook muziek maken in een band. Veel jongeren hadden het nog nooit gedaan, maar iedereen vond het geweldig.
In maart is er ook weer 2 keer geluncht. De groep wordt iedere keer iets groter en ook daar zien we nieuwe jongeren. Naast de nieuwe jongeren hebben we ook een nieuwe vrijwilliger bij de lunch, die heel erg lekker kan koken en ook goed is in spelletjes spelen, wat erg gewaardeerd wordt door de jongeren.

Naast de vaste activiteiten zijn ook de verschillende locaties weer bezocht, zoals de Middenhof meiden, Nieboerweg jongens en de Inzet. Inmiddels is er opnieuw contact gelegd met de Kessler Stichting, want de jongeren zijn verhuisd naar de Zamenhof. Vanaf april gaan onze vrijwilligers de jongeren weer ophalen op de verschillende locaties voorafgaand aan de woensdagavond activiteiten.

Onze vrijwilligers hebben in maart een training gekregen, die bestaat uit 2 delen en gaat over hechtingsstijlen bij dak- en thuisloze jongeren. Erg interessant en heel leerzaam. Naast veel informatie is er geoefend in 3-tallen met de verworven stof en heeft iedereen huiswerk meegekregen voor de volgende keer.

In maart was er ook een reflectiedag dak- en thuisloze jongeren, georganiseerd door de gemeente. Samen met studenten van de universiteit uit Eindhoven hebben we met partners uit Den Haag een fietstocht gemaakt langs alle locaties waar momenteel daklozen verblijven. Na de fietstocht was er een bijeenkomst op de Haagse Hogeschool met presentaties, kennisuitwisseling en discussie met de vele mensen die met en voor dakloze jongeren werken. N.a.v. deze dag ben ik, op uitnodiging van de gemeente, aangesloten bij een gesprek tussen de studenten en het Leger des Heils over de werkwijze van locatie Middenhof meiden, samen met Stichting 488.

Al met al een hele drukke maand met veel leuke dingen en interessante ontwikkelingen  en veel (nieuwe) jongeren die hebben deelgenomen.