Positieve start project HUB

Afgelopen maanden zijn Heleen Joziasse, Shirleni Blanken en Samuel Ekpo van Stichting Mara druk bezig geweest om het nieuwe project HUB; Geloof in Den Haag te introduceren bij verschillende internationale en migrantenkerken in Den Haag. HUB is een netwerk waar vraag en aanbod van deze kerken samen komen. Met het inrichten van deze HUB wil Mara in samenwerking met Stek internationale kerken ondersteunen bij hun sociaal-maatschappelijke inzet voor de Haagse samenleving.

Hoe werkt het?
Er wordt met iedere internationale kerk in Den Haag contact gezocht of er kan zelf contact worden opgenomen met Stichting Mara. Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek wordt er samen gekeken hoe de HUB een kerk van dienst kan zijn. De HUB biedt vraaggericht ondersteuning en zal ook de samenwerking tussen de internationale kerken bevorderen.

Inventarisatie en publicatie gids
Daarnaast wil de HUB ook de inzet van internationale kerken in kaart brengen, door het publiceren van een gids, waarmee duurzame contacten met deze internationale kerken en ook tussen de kerken onderling mogelijk worden. Klik hier voor meer informatie over de gids.
Wij zoeken voor het maken van de gids ook vrijwilligers die willen meewerken aan het bezoeken van de kerken voor de inventarisatie. Vrijwilligers ontvangen hiervoor een training en een kleine vergoeding. Klik hier voor meer informatie voor de gids vrijwilligers.
Er wordt enthousiast gereageerd op de uitnodiging om in de gids te worden opgenomen. Inmiddels zijn er 20 internationale en migrantenkerken in Den Haag bezocht en geïnventariseerd en zijn we ook nieuwe kerken op het spoor gekomen.

Stedelijke en wijkbijeenkomsten
Vier keer per jaar worden er stedelijke  bijeenkomsten georganiseerd voor sleutelfiguren in kerken over maatschappelijke onderwerpen zoals toegang tot arbeidsmarkt, gezondheidszorg, opvoeding, seksualiteit, sociale coöperaties, etc. Kerken kunnen ook zelf in hun wijk een bijeenkomst, voorlichting of workshop organiseren over een thema dat relevant is voor de deelnemers, bv. preventie van psychische problemen, voorkomen van hart- en vaatziekten, schulden, gezonde voeding, omgaan met pubers, omgaan met geld en budgetteren, etc. Via de HUB kan ondersteuning bij de organisatie worden gegeven.
Zo zijn er de afgelopen periode twee stedelijke bijeenkomsten geweest over het leven tussen twee culturen en worden er in het najaar nog twee gepland. Ook zijn er lokaal een aantal bijeenkomsten geweest, bijvoorbeeld het verkiezingsdebat in De Oase en een bijeenkomst over borstkanker bij Good News Ministries.

Positief opvoeden en Third Culture Kids
Eén van de grotere bijeenkomsten van de HUB was op zaterdag 26 mei bij PEP Den Haag: de werkconferentie ‘Positief opvoeden en Third Culture Kids’. Het vormde een onderdeel van een reeks stedelijke bijeenkomsten (de Maatschappelijke Kerk), die als doel hebben om leiders en leden van (voornamelijk Afrikaanse) internationale en migrantenkerken praktische hulp te bieden bij het opvoeden van hun kinderen in Nederland. Speciale aandacht was er voor de zogeheten ‘Third Culture Kids’; kinderen die opgroeien in Nederland en zich niet helemaal thuis voelen in de cultuur van hun ouders, maar die zich ook niet volledig Nederlands willen noemen. Met een opkomst van ruim 80 deelnemers was het goed bezocht en werd er veel kennis en advies uitgewisseld. Klik hier voor een verslag. In het najaar komt hierop een vervolg middels een training van de GGD, klik hier voor info.

HUB; Geloof in Den Haag is een project van Stichting Mara en Stek en wordt onder andere gesteund door Fonds 1818 en PIN. Meer informatie is te vinden op:
www.hub-denhaag.nl / www.maraprojecten.nl / www.stekdenhaag.nl