Sterke buurtverbinders zetten zich in voor hun wijk Hillesluis en maken hun droom voor de wijk waar

ROTTERDAM – Op 8 november vond de aftrap plaats van het project ‘Sterke buurtverbinders’. Dit  project wordt uitgevoerd in Hillesluis, een aandachtswijk uit Rotterdam Zuid. Binnen dit project staat ‘de droom van de buurtverbinder voor zijn of haar wijk’ centraal. Stichting Mara heeft  8 buurtverbinders, die in Hillesluis wonen, gerekruteerd en gaat hen gedurende 2 jaar ondersteunen bij het waarmaken van hun droom voor de wijk. De buurtverbinders nemen deel aan een capacity-development programma waarbij zij hulp krijgen bij diverse praktische zaken als het vinden van voldoende middelen, het op een goede wijze organiseren van hun aanbod, het vinden van vrijwilligers etc. Alles wat nodig is om hun droom voor de wijk waar te maken. Hierbij gaat heel goed gekeken worden naar de behoefte van de buurtverbinders zelf, welke capaciteiten hebben zij al en welke willen zij nog verder ontwikkelen. Wat hebben zij nodig om hun droom waar te maken.

De groep is enthousiast en kijkt uit naar de komende 2 jaar waarin zij zich gaan inzetten om van hun wijk een betere en mooiere wijk te maken. De deelnemers zijn van mening dat er wel veel gebeurt in de wijk maar nog lang niet genoeg. En juist omdat zij in de wijk wonen, weten zij precies wat er leeft en waar er behoefte aan is. En vanuit deze kennis hebben zij hun droom voor de wijk geformuleerd. Het is het tegenovergestelde van het aanbodgerichte beleid dat vaak van toepassing is in dit soort wijken. Nu wordt niet door een of andere instantie bepaald wat er moet gebeuren voor de wijk, maar de buurtverbinder die in de wijk woont en weet wat de knelpunten zijn,  maakt plannen en voert deze uit. En juist daarom, denken wij, is dit een doeltreffende wijze om te werk te gaan in de wijk.

Het project wordt gefinancierd door het Oranje-fonds en wordt vanuit Stichting Mara begeleid door Soeshma Pandohi-Mishre, soeshma@maraprojecten.nl, 06-34640579