Studenten waarschuwen voor modern pooierschap

ROTTERDAM – Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam en een student van de Haagse Hogeschool gaven op 11 en 12 januari aan de coaches van WegWijs in 010 voorlichting over modern pooierschap onder jongeren. In de volksmond worden deze moderne pooiers  ‘loverboys’ genoemd. Een verkeerde term, zo stelden zij, omdat er niets liefs aan is: het zijn moderne pooiers en het is een probleem met steeds meer slachtoffers.

De drie studenten volgden een minor over dit onderwerp. Een van de studenten vertelt: ‘ Ik wist hier niets van en ik heb er ook nooit echt over nagedacht.  Deze minor heeft mijn ogen geopend. De wereld van modern pooierschap is zo groot en zo naar. Jongeren zijn kwetsbaar en het is belangrijk dat zij afweten van dit fenomeen en erover voorgelicht worden. Ook is het belangrijk dat hulpverleners goed op de hoogte zijn wat modern pooierschap inhoudt, de risicofactoren kennen en weten hoe ze moeten handelen indien zij vermoeden dat er bij een jongere die zij begeleiden zoiets speelt.’

Aangezien de coaches van WegWijs in 010 allemaal sociaal werkers in de dop zijn én met jongeren werken leek het de studenten (waarvan  er een ook zelf coach is geweest bij WegWijs in 010) nuttig om hen deze voorlichting aan te bieden, zodat zij ook de ‘rode vlaggen’ leren herkennen. Helaas, zo vertelden zij, komt het namelijk steeds meer voor dat zowel meisjes als jongens geronseld worden voor dit soort praktijken en de daders komen er vaak makkelijk mee weg. Wettelijk gezien is het namelijk heel erg lastig om daders in deze sector veroordeeld te krijgen. Dit heeft vaak te maken met dat meisjes ontzettend bang zijn naar de politie te gaan of als ze uiteindelijk de moed hebben verzameld om aangifte te doen, ‘bevriezen’ tijdens het interview. Ook worden afgelegde verklaringen vaak weer ingetrokken uit angst.

Na de voorlichting werd er nog uitgebreid met elkaar nagepraat over dit onderwerp. De coaches van WegWijs in 010 waren duidelijk erg geïnteresseerd en iedereen was het erover eens dat dit een onderwerp is wat meer aandacht verdient, zodat kwetsbare jongeren beter beschermd kunnen worden tegen moderne pooiers.