Terug- en vooruitblik M25 Den Haag

DEN HAAG – We hebben er dit seizoen weer een aantal leuke activiteiten op zitten met M25 Den Haag. Zo was bijvoorbeeld de spelletjesmiddag in woonzorgcentrum Wijndaelercentrum erg gezellig. Lees hier meer over de afgelopen activiteiten.

De afgelopen jaren hebben Stichting Mara en StekJong samen het project M25 vormgegeven in Den Haag. Verschillende katholieke parochies en protestantse kerken hebben kunnen kennismaken met dit diaconaal jongereninitiatief. Vanaf de zomer zullen Mara en Stek niet meer actief de kartrekkers zijn van dit project, maar gaat M25 grotendeels zelfstandig verder. Het is mooi om te zien dat verschillende kerken het diaconaal jongerenwerk zullen blijven voortzetten in hun eigen gemeenschappen.

Maar…
Voor eventuele tips en ideeën wat betreft diaconale activiteiten met en voor jongeren is Shirleni Blanken wel nog steeds te bereiken via 06-39831945 of shirleni@maraprojecten.nl. Ook via StekJong kan er informatie en/of ondersteuning gevraagd worden.

Bij deze willen we iedereen die betrokken was bij het stedelijk M25 project van harte bedanken voor alle inzet en enthousiasme. Hopelijk komen we elkaar nog eens tegen om samen mooie acties te doen met jongeren voor kwetsbare groepen in Den Haag. We wensen iedereen een hele fijne zomer toe en veel succes met het jeugdwerk in ieders gemeenschap.