Nieuwjaarsreceptie 2021

ROTTERDAM – Op 14 januari organiseerden – zoals elk jaar – Samen 010, Skin Rotterdam en Stichting Mara hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Omdat deze dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet ‘live’ kon plaatsvinden, werd deze online gestreamd via YouTube. De drie directeuren, Hanny de Kruijf van Samen 010, Karin Schipper van SKIN Rotterdam en Marc Bollerman van Mara, werden geïnterviewd en gevraagd hoe zij terugkeken op afgelopen jaar waarin veel van de projecten niet door konden gaan zoals gepland, maar ook veel creatieve ideeën en andere mooie initiatieven en verbindingen ontstonden. Niet alleen hoe sommige mensen en groepen door het kwijtraken van hun baan en inkomen en structuur in de problemen zijn gekomen, maar ook hoe mensen minder op zichzelf gericht zijn en meer aandacht hebben gekregen voor anderen en zich voor hen willen inzetten. En er werd natuurlijk vooruitgeblikt op 2021. Wat zijn de verwachtingen en wensen, welke ‘goede’ dingen kunnen we meenemen uit afgelopen jaar? Marc haalt hierbij de wens aan van de kerstkaart van Mara: “Jij zult mij een zorg zijn” – ik heb zorgen om jou, let jij ook een beetje op mij? Zowel klein, tussen mensen onderling, als groot, tussen organisaties en met de fondsen en gemeenten.

Na een moment van gedenken van alle mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, konden we genieten van de prachtige stem van onze SKIN Rotterdam collega Bisola Olusanya, op de gitaar begeleid door Tyler Calister. Zij brachten het nummer “Smile” te gehore.

Projectcoördinator Julia en vrijwilligster Marianne werden geïnterviewd over het project “Zin in het leven” van Samen 010. Zij vertelden hoe de ontmoetingen en groepsgesprekken van 55+ers rondom een bepaald thema zijn verschoven naar telefonische ontmoetingen waarop mensen kunnen inbellen via de vaste telefoon. Ondanks dat ze elkaar nu niet meer kunnen zien, wordt nog steeds wel een echte verbondenheid ervaren. Mooi om te merken is dat er wat meer jongeren zijn gaan deelnemen, en dat dat heel mooie verhalen en verbindingen tussen ‘jong’ en ‘oud’ oplevert.

Projectcoördinator Anna en vrijwilligster Cassandra van het project “OPstap Rotterdam” van Mara vertellen hoe ze al heel snel tijdens de eerste lockdown zijn overgestapt van ‘live’ activiteiten naar online activiteiten via Zoom, bv. Bingo, pictionary, … Voor sommigen was juist deze online deelname laagdrempeliger om aan deel te nemen dan naar een groepsbijeenkomst te komen waar je niemand kent. Cassandra vertelt hoe de corona-crisis haar eigenlijk meer bij zichzelf heeft gebracht. Première van OPstap filmpje: wat doet OPstap en wat brengt het zowel de jongeren als de vrijwilligers die eraan deelnemen. OPstap is een plek waar ze zich kunnen ontspannen en waar ze zich gehoord en gezien voelen. Ontspanning, gelijkwaardigheid, Cassandra vertelt bijvoorbeeld hoe haar maatje Farah haar een veilige basis geeft, onvoorwaardelijke liefde en dat ze een echte connectie hebben. Beide geven aan dat OPstap bijna als een soort familie voelt. Farrah vult aan: om een echte verbinding te hebben met iemand, hoef je geen bloedband te hebben.

Alize van het project “Opvoeding & ontwikkeling” van SKIN Rotterdam heeft afgelopen jaar veel (online) trainingen en workshops gegeven. Elke ouder worstelt met deze veranderende tijd. Doe ik het wel goed bij de opvoeding van de kinderen? Bij internationale kerken speelt ook nog mee dat mensen in twee culturen staan. In de trainingen gaat het niet alleen om de vraag hoe je goed kunt opvoeden in deze tijd en in verbinding blijft met je kind, maar ook om de vraag hoe je als kerk verbinding en contact met jongeren kunt behouden.

Hoewel het echt met elkaar kunnen proosten, bitterballen eten en handen schudden, elkaar een knuffel geven, ‘echt’ contact erg werd gemist, konden de bezoekers van de nieuwjaarsreceptie elkaar wel via de livechat het goede voor 2021 toewensen.

De nieuwjaarsreceptie werd afgesloten met een zelf geschreven rap door een -enigszins zenuwachtige- Damian, jongere van OPstap Rotterdam. Ondanks zijn zenuwen en dat hij aangaf eigenlijk zelf geen rapper te zijn, was het een geweldig optreden!

Klik hier voor een terugblik op deze bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.