The Challenge breidt uit

ROTTERDAM – Stichting Mara voert het Challenge project uit sinds 2018 en sindsdien zijn er een aantal inspirerende Challenge trajecten uitgevoerd met het Emmauscollege, het Wolfert College, het Rotterdam Designcollege en het Wartburg college, locatie Revius. Leerlingen hebben zich via het project kunnen verdiepen in verschillende doelgroepen in de maatschappij die het moeilijk hebben en zijn voor hen in actie gekomen op een manier die de scholieren zelf hebben bedacht. Inmiddels hebben ook andere scholen in Rotterdam en daarbuiten interesse getoond om deze uitdaging aan te gaan met hun leerlingen.

Dit najaar starten het Wartburg Revius en Wolfert weer met een traject. Nieuw is het Laurens Lyceum die eind van het jaar voor de eerste keer meedoet aan The Challenge. In samenwerking met de Pax Christi parochie en de parochiefederatie Laurentius zal voor hen het traject worden georganiseerd.

Ook scholen en kerken buiten Rotterdam hebben aangegeven interesse te hebben. Zo wil de parochie De Vier Evangelisten in Den Haag kijken hoe een samenwerking kan worden vormgegeven en ook een aantal scholen in Den Haag. Zelfs het Stanislascollege in Delft is aan het verkennen of het project onderdeel kan worden van hun school curriculum.

Het project groeit ook op andere manieren. Zo is er een nieuw Challenge kaartspel ontwikkeld. Deze zal voor de eerste keer gebruikt worden bij het kick-off event in oktober op het Wartburg Revius. Coaches kunnen met de Challenge Core Values Card Game met hun teams in gesprek gaan over de kernwaarden die gekoppeld zijn aan het project vanuit de inspiratie van het Katholiek Sociaal Denken (zoals inlevingsvermogen, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel). Wat houden de kernwaarden in, waarom zijn ze belangrijk en hoe kan je ernaar handelen. Dat kan de basis zijn waaruit de teams hun acties gaan opzetten.

Gezien de uitbreiding van het Challenge project zijn we dringend op zoek naar nieuwe coaches die een team willen begeleiden in een traject van enkele maanden voor een dagdeel in de week. Kan jij tieners inspireren en motiveren om in actie te komen voor mensen in kwetsbare posities, dan bij jij de jongerencoach die we zoeken. Of wellicht ken je wel iemand die dit zou willen doen. Klik hier voor de vacature en zegt het voort.

Geïnteresseerden in het project The Challenge kunnen voor meer informatie terecht op www.thechallengerotterdam.nl en/of contact opnemen met shirleni@maraprojecten.nl.