The Challenge in tijden van corona

ROTTERDAM – Op maandag 1 februari was de kick-off voor een nieuw Challenge traject. 140 mavo/havo/vwo l eerlingen van het Wartburg college, locatie Revius zijn de uitdaging aangegaan om juist in tijden van corona iets te betekenen voor mensen in kwetsbare posities.

Aangezien we midden in een lockdown zitten en de middelbare scholen ook gesloten zijn was de kick-off online via Zoom. Op het programma stond een introductie op het project en via Break out Rooms de kennismaking van de teams met hun coaches. The Challenge heeft als inspiratie het katholiek sociaal denken, een visie op goed samenleven waarbij ieder mens telt, niemand voor zichzelf leeft, iedereen meebouwt vanuit eigen kracht en we zorg dragen voor elkaar. Bij de presentatie over het project werd deze visie gedeeld en aan de leerlingen de vraag gesteld: wat maakt jou gelukkig? Via Mentimeter kwamen daar verschillende antwoorden op. Een aantal antwoorden die het meeste werden gegeven waren familie, vrienden, sport, geld, eten, geloof, gezelligheid en gamen. Wat het antwoord ook was op die vraag, er was iets wat dat allemaal met elkaar verbond. Namelijk geluk vinden en gelukkig zijn ben je niet in je eentje. Je hebt
daar anderen voor nodig. “We hebben elkaar nodig om gelukkig te leven en dus bestaat een goede samenleving alleen in gezamenlijkheid.” – Thomas van Aquino. Met deze gedachte gingen de teams aan de slag om mooie acties te bedenken voor mensen die het vooral in deze tijd extra moeilijk hebben. We wensen de 26 teams en hun coaches heel veel succes en inspiratie.